تاریخ تولد
  

 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

فتوگرافی پزشکی تهران مفــتـخر به ارائــه نــرم افزار ویرا می باشـد.
این نرم افزار بهترین انتخاب برای پزشکان ، متخصصان و جراحــــان محتــرم جهت طبقه بندی و بایگانی اسناد بیماران خود است . این نرم افزار با بــهره گیری از جدیدترین سیستم فرم بندی و طبقه بندی اطلاعات جـهت ثبــت و بایگانی کلیه بیماران از لحظه ورود بیمار جهت پذیرش اولــــیه و ثبــــت فــرم پذیرش بیمار ، ثبت گراف های پزشکی قبل و بعد از درمان ، ثبـت اطـــلاعات طـــول درمان ، برنامه درمانی ، رادیولوژی و آزمایشات مربوطه و غیره ، آماده برای استفاده پزشکان محترم می باشد .

 

vierateb medical photography pc servicesvierateb medical photography web design services for doctorsvierateb medical photography ups services for doctorsvierateb medical photography Networking services for doctorsvierateb medical photography CCTV for doctors